CArchiveException::m_cause

Açıklamalar

Özel durumun nedenini belirtir. Bu veri üyesi, inttüründe ortak bir değişkendir. Değerlerini numaralandırılan CArchiveException türüne göre tanımlanır. Numaralandırıcıları ve anlamları aşağıdaki gibidir.:

&Notnbsp;  Bu CArchiveException neden numaralandırıcıları CFileException neden numaralandırıcıları ayrı.

CArchiveException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index