CArchiveException::CArchiveException

CArchiveException ( int neden = CArchiveException::none );

Parametreleri

neden

Özel durumun nedenini belirten bir enum türü değişkeni. Numaralandırıcıları listesi için bkz: m_cause veri üyesi.

Açıklamalar

Neden değeri nesnenin depolamak, bir CArchiveException nesnesi oluşturur. Öbek üzerinde bir CArchiveException nesnesi oluşturabilir ve kendinizi atmak veya izin AfxThrowArchiveException genel işlevi ele o sizin için.

Bu Oluşturucu doğrudan kullanmayın; Bunun yerine, AfxThrowArchiveException genel işlevi çağrısı.

CArchiveException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index