CArchive

CArchive temel sınıf yok.

CArchive sınıf nesneler silinir sonra devam ederse bir kalıcı ikili formda (genellikle disk depolama) karmaşık ağ nesneleri kaydetmenize olanak sağlar. Daha sonra bunları belleğinde reconstituting nesneleri kalıcı depolama alanından yükleyebilirsiniz. Bu işlem verileri kalıcı yapma "serileştirme." denir

Arşiv nesnenin bir tür ikili akış olarak düşünebilirsiniz. Bir giriş/çıkış akışı gibi bir arşiv bir dosyayla ilişkili ve arabelleğe yazılan yazı ve depolama veri okuma izni. ASCII karakter dizileri bir giriş/çıkış akımı işler ancak bir arşiv nonredundant, verimli bir biçimde ikili nesne verileri işleyen.

Bir CArchive nesnesi oluşturmadan önce bir CFile nesnesi oluşturmanız gerekir. Ayrıca, Arşiv'ın yükü/stok durumu dosya açma modu ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Bir aktif arşiv dosya başına sınırlı.

Ne zaman bir CArchive nesnesi oluşturmak, bunu açık bir dosyayı temsil eden nesnenin sınıf CFile (veya türetilmiş bir sınıf) için ekleyin. Ayrıca, arşiv yüklenirken veya saklamak için kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. Bir CArchive nesnesi sadece ilkel tipleri aynı zamanda CObjectnesneleri işleyebilir-türetilmiş sınıfları seri hale getirme için tasarlanmıştır. Seri hale getirilebilir bir sınıf genellikle Serialize üye işlevi vardır ve genellikle CObject sınıfı altında açıklandığı gibi DECLARE_SERIAL ve IMPLEMENT_SERIAL makroları kullanır.

Aşırı ekstraksiyon (gt; >) ve ekleme (<<) işleçlerdir ilkel türler ve CObjectdestekleyen uygun arşiv programlama arabirimleri-türetilmiş sınıflar.

CArchive de CSocket ve CSocketFilemfc Windows Sockets sınıfları ile programlama destekler. Bu kullanım IsBufferEmpty üye işlevi destekler.

CArchivehakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri seri hale getirme (nesne kalıcılık) ve Windows Sockets: kullanarak yuvaları ile arşivleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afx.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek MULTIPAD

Ayrıca bkz: CFile, CObject, CSocket, CSocketFile

Index