CArchive::WriteString

void WriteString (lpctstr lpsz );
(CFileException) atmak;

Parametreleri

lpsz

Biten metin dizesi içeren bir arabellek işaretçi belirtir.

Açıklamalar

CArchive nesnesi ile ilişkilendirilmiş dosya bir arabelleğinden verileri yazmak için bu üye işlevini kullanın. Sonlandırıcı boş karakter ('\0') dosyaya yazılmaz; ne bir satır otomatik olarak yazılır.

WriteString , disk dolu durumu dahil olmak üzere, çeşitli koşullar karşısında bir istisna atar.

Yazın da kullanılabilir, ama bir null karakteri feshetmek yerine o bayt sayısı istenen dosyaya yazar.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::Write, CArchive::Read, CArchive::ReadString, CFileException

Index