CArchive::WriteObject

void WriteObject ( const CObject * pOb );
atmak ( CFileException, CArchiveException );

Parametreleri

pOb

Saklanan nesneyi sürekli bir işaretçi.

Açıklamalar

Belirtilen CObject arşivi depolar.

Bu işlev normalde CArchive ekleme tarafından denir (lt; <) CObjectiçin aşırı işleci. WriteObject, sırayla, arşivlenmiş sınıf Serialize fonksiyonu çağırır.

IMPLEMENT_SERIAL makro arşivlemeyi etkinleştirmek için kullanmanız gerekir. WriteObject , arşiv için ASCII sınıf adı yazıyor. Bu sınıf adı, daha sonra yükleme işlemi sırasında doğrulanır. Özel bir kodlama düzeni, birden çok nesne sınıfı için sınıf adı gereksiz tekrarını önler. Bu düzen de birden fazla işaretçi hedefleri olan nesnelerin yedekli depolama engeller.

Kodlama yöntemi (ASCII sınıf adının varlığını dahil) tam nesne bir uygulama detay ve kütüphane sürümlerini gelecekte değişebilir.

&Notnbsp;  Oluşturma, silme ve onları arşivlemeye başlamadan önce tüm nesneleri güncelleştirme bitiş. Nesne değişikliği ile arşivleme karıştırırsanız, arşiv bozuk.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::ReadObject

Index