CArchive::WriteClass

void WriteClass (const CRuntimeClass * pClassRef );

Parametreleri

pClassRef

İstenen sınıfı başvuru karşılık CRuntimeClass yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

WriteClass , bir temel sınıf türetilmiş bir sınıf seri hale getirme sırasında sürüm ve sınıf bilgilerini depolamak için kullanın. WriteClass CRuntimeClass için temel bir başvuru için CArchiveyazıyor. Referans almak için CArchive::ReadClass kullanın.

WriteClass , arşivlenmiş sınıf bilgisi runtime sınıf ile uyumlu olduğunu doğrular. Uyumlu değilse, WriteClass bir CArchiveException atmak olacaktır.

Çalışma sınıfı, DECLARE_SERIAL ve IMPLEMENT_SERIALkullanmanız gerekir; Aksi takdirde, WriteClass bir CNotSupportedException atmak olacaktır.

Sen-ebilmek kullanma SerializeClass WriteClassyerine, hangi işleme hem okuma hem de yazma sınıfı başvurusu.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CArchive::ReadClass, CArchive::GetObjectSchema, CArchive::SetObjectSchema, CArchive::SerializeClass, CArchiveException, C&NotSupportedException.

Index