CArchive::Write

void Yazmak ( const void * lpBuf, UINT nMax );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

lpBuf

Arşiv-e doğru yazılması için veri içeren bir kullanıcı tarafından sağlanan arabellek bir işaretçi.

nMax

Arşiv-e doğru yazılacak bayt sayısını belirten bir tamsayı.

Açıklamalar

Belirtilen sayıda bayt arşive yazıyor. Arşiv bayt biçimlendirmez.

İçerdiği sıradan yapılar, nesneler yazmak senin Serialize fonksiyonu içinde yazmak üye işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek

dış CArchive ar;
Türkçe [100]; char
ar.(Pb, 100) yazma;

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::Read

Index