CArchive::SetStoreParams

void SetStoreParams (UINT nHashSize 2053, UINT = nBlockSize = 128);

Parametreleri

nHashSize

Karma tablo için arabirim işaretçisi boyutunu eşleştirir. Asal sayı olmalıdır.

nBlockSize

Parametreler uzatmak için bellek ayırma parçalı yapı belirtir. 2 En iyi performans için bir güç olmalıdır.

Açıklamalar

SetStoreParams CObjectçok sayıda depolarken kullanın-türetilmiş bir arşiv nesneler.

SetStoreParams karma tablo boyutu ve seri hale getirme process.  sırasında benzersiz nesneleri tanımlamak için kullanılan harita blok boyutunu ayarlamanızı sağlar.;

Siz SetStoreParams sonra tüm nesneler saklanır ya MapObject ya da WriteObject sonra görmelisiniz değil.

Örnek

cMyLargeDocument sınıfı: Genel CDocument {...};
void CMyLargeDocument::Serialize (C&Archiveamp; ar)
{
  Eğer (ar.IsStoring())
   ar.SetStoreParams();  / / büyük Varsayılanları kullanın
  başka
   ar.SetLoadParams();

Eğer (ar.IsStoring())
  {
   / / code CMyLargeDocument saklamak için
  }
  başka
  {
   / / code CMyLargeDocument yüklemek için
  }
}

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::SetLoadParams

Index