CArchive::SetObjectSchema

void SetObjectSchema (UINT nSchema );

Parametreleri

nSchema

Nesnenin şema belirtir.

Açıklamalar

NSchemaarşiv nesnesine depolanan nesne şema ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. GetObjectSchema sonraki çağrı nSchema içinde depolanan değeri döndürür.

SetObjectSchema Gelişmiş sürüm için kullanın; Örneğin, türetilmiş bir sınıf içinde bir Serialize fonksiyonu okumak için belirli bir sürümü zorlamak istediğinizde.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::GetObjectSchema

Index