CArchive::SetLoadParams

void SetLoadParams (UINT nGrowBy = 1024);

Parametreleri

nGrowBy

En az sayıda eleman yuvaları boyutunu artırmak gerekirse ayrılacak.

Açıklamalar

Çok sayıda CObjectokumak için giderken SetLoadParams çağrısı-nesneleri bir arşivden türetilmiş. CArchive bir yük dizi arşivde saklanan nesnelere yapılan başvuruları çözümlemek için kullanır. SetLoadParams için yük dizi büyüdükçe boyutunu ayarlamanızı sağlar.

Siz SetLoadParams herhangi bir nesne yüklendikten sonra ya da MapObject ya da ReadObject sonra görmelisiniz değil.

Örnek

cMyLargeDocument sınıfı: Genel CDocument {...};
void CMyLargeDocument::Serialize (C&Archiveamp; ar)
{
  Eğer (ar.IsStoring())
   ar.SetStoreParams();  / / büyük Varsayılanları kullanın
  başka
   ar.SetLoadParams();

Eğer (ar.IsStoring())
  {
   / / code CMyLargeDocument saklamak için
  }
  başka
  {
   / / code CMyLargeDocument yüklemek için
  }
}

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::SetStoreParams

Index