CArchive::ReadObject

CObject * ReadObject ( const CRuntimeClass * pClass );
atmak ( CFileException, CArchiveException, CMemoryException );

Dönüş değeri

Güvenle doğru türetilmiş bir sınıf için CObject::IsKindOf kullanarak artığını gerekir CObject işaretçisi.

Parametreleri

pClass

Nesnesine karşılık gelen CRuntimeClass yapısını sürekli bir işaretçi oku bekliyoruz.

Açıklamalar

Arşivden nesne verileri okuyan ve uygun türde nesne.

Bu işlev normalde tarafından CArchive çıkarma adı verilir (gt; >) bir CObject işaretçisi aşırı işleci. ReadObject, sırayla, arşivlenmiş sınıf Serialize fonksiyonu çağırır.

RUNTIME_CLASS macro alınır, bir sıfır olmayan pClass parametre sağlarsanız işlevi arşivlenmiş nesne çalıştırma sınıfı doğrular. Bu sınıf uygulanmasında IMPLEMENT_SERIAL makro kullanmış varsayar.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::WriteObject, CObject::IsKindOf

Index