CArchive::Read

UINT Okuma ( void * lpBuf, UINT nMax );
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Aslında okunan bayt sayısını içeren imzalanmamış tamsayı. Dönüş değeri İstenen sayıdan daha azsa, dosya sonuna ulaşıldı. Dosya sonu koşulunu bir durum.

Parametreleri

lpBuf

Arşivden verileri alacak olan kullanıcı tarafından sağlanan bir arabellek bir işaretçi oku.

nMax

Arşivden okunacak bayt sayısını belirten imzalanmamış tamsayı.

Açıklamalar

Belirtilen sayıda bayt arşivden okur. Arşiv bayt yorumlayamaz.

Nesnelerinizi içinde bulunan sıradan yapılar okumak için senin Serialize fonksiyonu içinde okuma üye işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek

dış CArchive ar;
Türkçe [100]; char
UINT nr = ar.Okuma (pb, 100);

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index