CArchive::m_pDocument

Açıklamalar

null varsayılan değeri, bir CDocument bu işaretçi CArchive örneği kullanıcının istediği bir şey için ayarlanabilir. Serialized varlık tüm nesneleri seri hale getirme işlemi hakkında ek bilgi iletmek için bu işaretçi bir ortak kullanım olduğunu. Bu işaretçi belge ile başlatarak sağlanır ( CDocument-türetilmiş sınıf), sıralanmış, böyle bir şekilde gerekirse nesneler belge içinde belge erişebilirsiniz. Bu işaretçi de COleClientItem nesneleri seri hale getirme sırasında kullanılır.

Çerçeve belgesine bir kullanıcı bir dosya açık verdiğinde serialized varlık m_pDocument ayarlar veya Farklı Kaydet komutu. Bir nesne bağlama ve katıştırma (ole) kapsayıcı belge nedeniyle farklı dosya Aç veya Kaydet sokmak, m_pDocumentaçık olarak ayarlamanız gerekir. Örneğin, Pano Kapsayıcı belgeye Dizgeleştirme zaman bunu.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument, COleClientItem

Index