CArchive::IsStoring

bool IsStoring ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır arşiv saklamak için kullanılıyor ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Arşiv veri depolama olup olmadığını belirler. Bu üye işlev arşivlenmiş sınıflar Serialize işlevleri tarafından denir.

Bir arşiv IsStoring durumu sıfırdan farklı ise, o zaman IsLoading durumu 0 ' dır ve tersi.

Örnek

int i;
Dış CArchive ar;
Eğer (ar.IsStoring())
  ar lt; < ı;
başka
  ar >> ben;

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::IsLoading

Index