CArchive::IsLoadi&ngnbsp;

bool IsLoading ( ) const;

Dönüş değeri

Arşiv için yükleme şu anda kullanılmakta ise, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Arşiv veri yükleme olup olmadığını belirler. Bu üye işlev arşivlenmiş sınıflar Serialize işlevleri tarafından denir.

Örnek

int i;
Dış CArchive ar;
Eğer (ar.IsLoading())
  ar gt; > ben;
başka
  ar << ben;

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::IsStoring

Index