CArchive::IsBufferEmpty

bool IsBufferEmpty ( ) const;

Dönüş değeri

Arşiv'ın tamponu boş olduğu takdirde sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Arşiv nesnenin iç arabellek boş olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu işlev, programlama mfc Windows Sockets sınıfıyla CSocketFiledestek sağlanır. Bir CFile nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir arşiv için kullanmak gerekmez.

IsBufferEmpty bir CSocketFile nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir arşiv ile kullanmak için birden fazla ileti veya kayıt Arşiv'ın tampon içerebilir nedenidir. Bir iletiyi aldıktan sonra arabellek boşalıncaya kadar veri alma devam eder bir döngü denetlemek için IsBufferEmpty kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için bkz: sınıfın CAsyncSocket alma üye işlevini ve mfc Gelişmiş kavram örnek chatsrvrnasıl IsBufferEmpty gösteren,.

Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: kullanarak yuvaları ile arşivleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CSocketFile, CAsyncSocket::Receive

Index