CArchive::GetFile

CFile * GetFile ( ) const;

Dönüş değeri

CFile nesne kullanımı sürekli bir işaretçi.

Açıklamalar

CFile nesne işaretçisi bu arşiv alır. Arşiv GetFile kullanmadan önce floş gerekir.

Örnek

dış CArchive ar;
Const CFile * fp = ar.GetFile();

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::Flush

Index