CArchive::Flush

void Flush( );
atmak ( CFileException );

Açıklamalar

Herhangi bir veri dosyasına yazılacak arşiv arabellek kalan zorlar.

Üye işlevi temizlemek , tüm veri transfer edilir ki arşiv dosya sağlar. Depolama ortamı dosya aktarımı tamamlamak için CFile::Close çağırmanız gerekir.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::Close, CFile::Flush, CFile::Close

Index