CArchive::Close

void Close( );
atmak ( CArchiveException, CFileException );

Açıklamalar

Arabellekte kalan tüm verileri temizler, arşivi kapatır ve arşiv dosya bağlantısını keser. Yok daha fazla işlem arşiv üzerinde izin verilmez. Arşiv'ı kapattıktan sonra aynı dosyanın başka bir arşiv oluşturabilirsiniz veya dosyayı kapatabilirsiniz.

Yakın üye işlevi sağlar: tüm veri arşiv dosyasına aktarılır ve arşiv kullanılamaz hale getirir. Depolama ortamı dosya aktarımı tamamlamak için öncelikle CFile::Close kullanın ve CFile nesne yok.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::Flush, CArchive::Abort

Index