CArchive::Abort

void Abort ( );

Açıklamalar

Bir özel durum üretiliyor olmadan arşiv kapatmak için bu işlevini çağırın. CArchive yıkıcı normal olan ilişkili CFile nesne kaydedilmemiş veriler boşaltır yakın, arayacak. Bu özel durumlara neden olabilir.

CArchive nesne tahrip özel durumlar daha neden yok bu özel durumlary yakalamak zaman, Abort, kullanmak iyi bir fikir olduğunu. CArchive::Close, durdurma hatalarını yoksayar çünkü ne zaman özel durumları, CArchive::Abort bir başarısızlıkları üzerinde istisna değil.

Sen Yeni CArchive nesneyi yığın ayırmak için kullanılan, daha sonra dosyayı kapattıktan sonra silmeniz gerekir.

CArchive ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive::Close, CFile::Close

Index