CAnimateCtrl::Seek

bool Arama ( UINT nTo );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nTo

Çerçeveyi görüntülemek için sıfır tabanlı dizin. Değeri az 65.536 olmalıdır. Değer olarak 0 anlamına gelir AVI klibinde ilk kareyi görüntülemek. Değer olarak-1, AVI klibinde son kareyi görüntülemek anlamına gelir.

Açıklamalar

Statik olarak sizi&n AVI klibinin tek bir kareyi görüntülemek için bu işlevini çağırın. Ifnbsp; acs_transparent tarzı animasyon denetimi vardır, saydam bir arka plan yerine animasyon klip belirtilen arka plan rengini kullanarak AVI klip çekilecektir.

CAnimateCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Play, CAnimateCtrl::Create

Index