CAnimateCtrl::Play

bool Play ( UINT nFrom, UINT nTo, UINT nRep );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nFrom

Çerçevenin oynamaya başladığı sıfır tabanlı dizin. Değeri az 65.536 olmalıdır. AVI klibi ilk kare anlamına gelir başlayan 0 değeri.

nTo

Sıfır tabanlı dizin çerçevenin nerede oyun biter. Değeri az 65.536 olmalıdır. -Değeri 1, son karesi ile AVI klip sonunda anlamına gelir.

nRep

AVI klibi tekrarlama sayısı. -Değeri, süresiz olarak dosyayı tekrar 1 anlamına gelir.

Açıklamalar

Bir animasyon denetiminde bir AVI klibi oynatmak için bu işlevini çağırın. İplik yürütme devam ederken animasyon denetimin arka planda küçük oynayacak. Animasyon denetimin acs_transparent stil varsa, AVI küçük saydam arka plan yerine animasyon klip belirtilen arka plan rengini kullanarak çalınır.

CAnimateCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Stop, CAnimateCtrl::Seek, CAnimateCtrl::Create

Index