CAnimateCtrl::Create

bool Oluştur ( dword dwStyle, const RECT& rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

dwStyle

Animasyon denetimin stilini belirtir. Denetime açıklamalar altında açıklanan pencere ve animasyon denetim stiller birleşimini Uygula.

rect

Animasyon denetimin konumunu ve boyutunu belirtir. O-ebilmek var olmak bir CRect nesnesi ya da bir rect yapısı.

pParentWnd

Animasyon denetimin üst pencere, genellikle bir CDialogbelirtir. Değil olmalıdır null.

nID

Animasyon denetimin kimliğini belirler.

Açıklamalar

Bir CAnimateCtrl iki adımda oluşturun. İlk kurucusunu, sonra animasyon denetimi oluşturur ve CAnimateCtrl nesnesine ekler oluşturma, çağrı.

Bir animasyon denetlemek için aşağıdaki pencere stilleri uygulama.

Pencere stillerine ek olarak, yukarıda listelenen bir veya daha aşağıdaki animasyon denetim stilleri bir animasyon denetimi uygulamak isteyebilirsiniz:

CAnimateCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAnimateCtrl::CAnimateCtrl, CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Play, CAnimateCtrl::Seek

Index