CAnimateCtrl::Close

bool Close( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

AVI klip animasyon denetiminde (varsa) daha önce açılmış kapatma ve bellekten kaldırmak için yakın üye işlevini kullanın.

CAnimateCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAnimateCtrl::Open

Index