CAnimateCtrl::CAnimateCtrl

CAnimateCtrl ( );

Açıklamalar

Bir CAnimateCtrl nesnesi oluşturur. Oluşturduğunuz nesne üzerinde herhangi bir işlemi gerçekleştirebilmek için Create üye işlev çağırmanız gerekir.

CAnimateCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAnimateCtrl::Create

Index