Hakkında Microsoft Foundation Classes

Kütüphanenin sınıfları burada aşağıdaki kategorilerde sunulmuştur:

Microsoft Foundation Class Library tasarımına Genel sınıf tasarım felsefe bölümünde açıklanmaktadır.

Çerçevesinde ayrıntılı Visual c++ programlama Kılavuzu' nda açıklanmıştır. (Bkz: Windows için uygulamalar yazma sınıfları kullanarakgenel bir bakış için.) Bazı yukarıda belirtilen sınıfların genel amaçlı framework.and dışında kullanılabilir sınıfları sağlamak yararlı soyut koleksiyonları, özel durumlar, dosyaları ve dizeler gibi.

Bir sınıf devralma görmek için Sınıf hiyerarşisi şeması kullanın.

Bu genel bakış içinde listelenen sınıflar yanı sıra, Microsoft Foundation Class Library küresel işlevler, global değişkenler ve makrolar içerir. Orada bir genel bakış ve ayrıntılı liste bu bölümünde mfc sınıflar alfabetik başvurusunu takip mfc makrolar ve Globals,.

Index