หน้าต่าง โต้ และคลาสของตัวควบคุม

คลาCWndและของคลาสที่ได้รับ encapsulate การHWNDหมายเลขอ้างอิงที่ไปยังหน้าต่างของ Windows CWndสามารถใช้ ด้วยตัวเอง หรือ เป็นฐานสำหรับการอนุพันธ์เรียนใหม่ คลาสที่ได้รับมาในไลบรารีคลาสแสดงชนิดต่าง ๆ ของ windows?

CWnd

คลาสพื้นฐานสำหรับ windows ทั้งหมด คุณสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งของคลาสที่ได้จากCWndหรือสืบทอดมาเรียนของคุณเองจากนั้นโดยตรง?

Index