ราก Class: CObject

ส่วนใหญ่ในไลบรารี Microsoft Foundation Class คลาสที่ได้รับมาจากคลาส base เดียวที่รากของลำดับชั้นคลา CObjectแสดงความสามารถเป็นประโยชน์ในการเรียนทั้งหมดที่มาจากการได้ มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากในจำนวน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับCObjectและความสามารถของ หัวข้อคลา CObject in Visual c ++ Programmer ของรายการแนะนำ?

CObject

คลาสพื้นฐานที่ ultimate ของชั้นส่วนใหญ่ของ MFC สนับสนุนกับ serializing ข้อมูล และขอรับข้อมูลเวลาทำงานเกี่ยวกับคลาส?

CRuntimeClass

โครงสร้างที่ใช้ในการกำหนดคลาสของวัตถุแน่นอนเวลาเรียกใช้งาน?

Index