OLE Automation ชั้น

เรียนเหล่านี้สนับสนุนไคลเอ็นต์อัตโนมัติ (โปรแกรมประยุกต์ที่ควบคุมโปรแกรมประยุกต์อื่น) เซิร์ฟเวอร์ automation (โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถควบคุมได้ โดยโปรแกรมประยุกต์อื่น) ได้รับการสนับสนุนผ่านการสรุปข้อมูลแผนที่?

COleDispatchDriver

ใช้ในการเรียกอัตโนมัติเซิร์ฟเวอร์จากไคลเอ็นต์อัตโนมัติของคุณ ClassWizard ใช้คลาสนี้เพื่อสร้างคลาสที่ชนิดปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของระบบอัตโนมัติที่ให้ไลบรารีชนิด?

COleDispatchException

ข้อยกเว้นเกิดจากข้อผิดพลาดในระหว่างการทำงานอัตโนมัติของ OLE ข้อยกเว้นการดำเนินการอัตโนมัติถูกส่งออกไป โดยอัตโนมัติเซิร์ฟเวอร์ และดักลูกค้าอัตโนมัติ?

Index