เรียนเกี่ยวกับ OLE

เรียนเหล่านี้มีจำนวนของการบริการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ข้อยกเว้นไปยังแฟ้มการป้อนข้อมูลและผลผลิต?

COleObjectFactory

ใช้ในการสร้างสินค้าเมื่อมีการร้องขอจากคอนเทนเนอร์อื่น ๆ คลาสนี้ทำหน้าที่เป็นคลาสพื้นฐานสำหรับเฉพาะชนิดของโรงงาน รวมทั้งCOleTemplateServer?

COleMessageFilter

ใช้ในการจัดการการเกิดพร้อมกันกับ OLE Lightweight Remote Procedure สาย (LRPC)?

COleStreamFile

ใช้อินเทอร์เฟซ COM IStreamเพื่อให้เข้าถึงCFileทบต้นแฟ้ม คลาสนี้ (มาจากCFile) MFC อนุกรมเพื่อใช้เก็บข้อมูล OLE ที่มีโครงสร้างที่ช่วยให้?

CRectTracker

ใช้ในการอนุญาตให้ย้าย ปรับขนาด และ reorientation ของสินค้าในสถาน?

Index