อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายชั้น

เรียนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ ISAPI หรือซ็อกเก็ต Windows นอกจากนี้มีชุดของคลาสสำหรับสร้าง ISAPI extension Dll และชุดของชั้นสำหรับการจัดการ Windows Sockets?

ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ของคลาสที่รองรับการเชื่อมต่อ?

Index