ไฟล์และฐานข้อมูลชั้น

เรียนเหล่านี้อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือแฟ้มดิสก์ มีอยู่สองชนิดของฐานข้อมูลเรียน — DAO และ ODBC — ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มดาวมีการใช้งานใช้ Data Access Object ในขณะที่กลุ่ม ODBC ถูกนำมาใช้โดยใช้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ มีชุดของชั้นสำหรับการจัดการแฟ้มมาตรฐาน กระแสข้อมูลที่ใช้งานอยู่ และกระแสข้อมูล HTML ยัง?

ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ของคลาสที่รองรับการเก็บรักษาข้อมูล?

Index