CToolBarCtrl::CToolBarCtrl

CToolBarCtrl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCToolBarCtrl คุณต้องเรียกใช้สร้างเพื่อทำให้แถบเครื่องมือสามารถใช้ได้?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::Create(&N)

Index