สมาชิกของคลาส CSyncObject

ก่อสร้าง

CSyncObject โครงสร้างวัตถุCSyncObject?

วิธีการ

ล็อก กำไรเข้าถึงวัตถุการซิงโครไนส์?
ปลดล็อก ประชาสัมพันธ์เข้าถึงวัตถุการซิงโครไนส์?

แอตทริบิวต์

ตัวดำเนินการจัดการ กำไรเข้าถึงวัตถุการซิงโครไนส์?

ภาพรวม CSyncObject |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index