CStatusBar::CStatusBar

CStatusBar ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCStatusBarสร้างแบบอักษรแถบสถานะการเริ่มต้นถ้าจำเป็น และการตั้งค่าลักษณะแบบอักษรที่เป็นค่าเริ่มต้น?

ภาพรวม CStatusBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatusBar::Create(&N)

Index