CStatic::SetIcon

HICON SetIcon ( HICON hIcon );

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงของไอคอนที่เคย เกี่ยวข้องกับการควบคุมแบบ static หรือNULLถ้าไอคอนไม่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมแบบคง?

พารามิเตอร์

hIcon

หมายเลขอ้างอิงของไอคอนการวาดในตัวควบคุมแบบสแตติก?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกการเชื่อมโยงรูปภาพไอคอนใหม่กับตัวควบคุมแบบสแตติก?

ไอคอนจะโดยอัตโนมัติวาดในตัวควบคุมแบบ static โดยค่าเริ่มต้น มันจะวาดในมุมบนซ้าย และตัวควบคุมคงจะสามารถปรับขนาดของไอคอน?

คุณสามารถใช้หน้าต่างต่าง ๆ และการควบคุมคงลักษณะ รวมถึงต่อไปนี้:

ภาพรวม CStatic |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatic::GetIcon, STM_SETICON, ไอคอน(&N)

Index