CSplitterWnd::CSplitterWnd

CSplitterWnd ( );

หมายเหตุ

สร้างวัตถุCSplitterWndในสองขั้นตอน เรียกครั้งแรก ที่กำหนด ซึ่งสร้างวัตถุCSplitterWndแล้วเรียกใช้สร้างสมาชิกฟังก์ชัน ซึ่งสร้างหน้าต่างแยก และแนบไปวัตถุCSplitterWnd?

ภาพรวม CSplitterWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSplitterWnd::Create(&N)

Index