CSpinButtonCtrl::CSpinButtonCtrl

CSpinButtonCtrl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCSpinButtonCtrl?

ภาพรวม CSpinButtonCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSpinButtonCtrl::Create(&N)

Index