CSize::CSize

CSize( );

CSize ( int initCX, int initCY );

CSize ( ขนาด initSize );

CSize ( จุด initPt );

CSize ( DWORD dwSize );

พารามิเตอร์

initCX

ตั้งค่าสมาชิกสำหรับการCSize cx?

initCY

ตั้งค่าสมาชิกสำหรับการCSize cy?

initSize

โครงสร้างขนาดหรือCSizeวัตถุที่ใช้ในการเตรียมใช้งานCSize?

initPt

โครงสร้างจุดหรือCPointวัตถุที่ใช้ในการเตรียมใช้งานCSize?

dwSize

DWORDใช้ในการเตรียมใช้งานCSize คำว่าใบสั่งต่ำคือ สมาชิกcxและคำสูงใบสั่งเป็นสมาชิกcy?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCSize ถ้าไม่มีอาร์กิวเมนต์ให้cxและcyสมาชิกจะไม่ได้เตรียมการใช้งาน?

ภาพรวม CSize |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index