CRichEditCtrl::CRichEditCtrl

CRichEditCtrl ();

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCRichEditCtrl ใช้สร้างเสกรวย Windows ตัวควบคุมแก้ไข?

ภาพรวม CRichEditCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditCtrl::Create(&N)

Index