CRgn

คลาCRgn encapsulates ภูมิภาคกราฟิก (GDI) อินเทอร์เฟซอุปกรณ์ Windows ขอบเขตพื้นที่คลื่น หรือฮอตสภายในหน้าต่างได้ การใช้ขอบเขต คุณใช้ฟังก์ชันสมาชิกของคลาสCRgnด้วยฟังก์ชันรูปวาดถูกกำหนดเป็นสมาชิกของคลาสCDC?

ฟังก์ชันสมาชิกของCRgnสร้าง เปลี่ยนแปลง และดึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุภูมิภาคที่พวกเขาจะเรียกว่า?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้CRgn, วัตถุกราฟิกในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxwin.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index