CResourceException::CResourceException

CResourceException ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCResourceException?

ไม่ใช้ตัวสร้างนี้โดยตรง แต่แทนที่จะ เรียกใช้ฟังก์ชันสากลAfxThrowResourceException สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้น ให้ดูบทความ ข้อยกเว้นในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม CResourceException |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspAfxThrowResourceExceptionการประมวลผลข้อยกเว้น(&N)

Index