สมาชิกของคลาส CRecentFileList

ก่อสร้าง

CRecentFileList โครงสร้างวัตถุCRecentFileList?

แอตทริบิวต์

GetSize ดึงข้อมูลหมายเลขของแฟ้มในรายการแฟ้ม MRU?

การดำเนินการ

การเอาออก การเอาแฟ้มออกจากรายการแฟ้ม MRU?
เพิ่ม เพิ่มแฟ้มลงในรายการแฟ้ม MRU?
GetDisplayName แสดงชื่อที่ใช้แสดงสำหรับการแสดงเมนูการ filename MRU?
UpdateMenu การแสดงเมนู mru ของแฟ้มรายการการปรับปรุง?
ReadList อ่านรายการแฟ้ม MRU จากรีจิสทรี หรือแฟ้ม INI?
WriteList เขียนรายการแฟ้ม MRU จากรีจิสทรี หรือแฟ้ม INI?

ตัวดำเนินการ

[]ตัวดำเนินการ ส่งกลับวัตถุCStringที่ตำแหน่งที่ระบุ?

ภาพรวม CRecentFileList |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index