สมาชิกของคลาส CReBar

ก่อสร้าง

สร้าง สร้างตัวควบคุม rebar และแนบไปวัตถุCReBar?

แอตทริบิวต์

GetReBarCtrl อนุญาตให้เข้าถึงโดยตรงไปยังตัวควบคุมทั่วไปเป็นต้น?
AddBar เพิ่มเป็นวงที่ rebar?

ภาพรวม CReBar |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index