CPropertyPage::OnOK

เสมือน โมฆะ OnOK( );

หมายเหตุ

เป็นเรียกฟังก์ชันนี้สมาชิก โดยกรอบเมื่อผู้ใช้เลือกฟิลด์ OK หรือนำไปใช้ตอนนี้ปุ่ม ทันทีหลังจากกรอบเรียกOnKillActive แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อนำมาใช้เพิ่มเติมลักษณะเฉพาะเพจที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้เมื่อผู้ใช้เลิกแผ่นคุณสมบัติทั้งหมด?

เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันนี้สมาชิกทำเครื่องหมายหน้าเป็น "สะอาด" เพื่อแสดงว่า มีการปรับปรุงข้อมูลในฟังก์ชันOnKillActive?

ภาพรวม CPropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDialog::OnOK, CPropertyPage::OnKillActive(&N)

Index