CProgressCtrl::CProgressCtrl

CProgressCtrl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCProgressCtrl?

หลังจากตรวจวัตถุCProgressCtrlเรียกCProgressCtrl::Createในการสร้างตัวควบคุมแถบความคืบหน้า?

ภาพรวม CProgressCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCProgressCtrl::Create(&N)

Index