CPrintInfo::m_strPageDesc

หมายเหตุ

ประกอบด้วยสายอักขระรูปแบบที่ใช้เพื่อแสดงหมายเลขหน้าในระหว่างการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ข้อความนี้ประกอบด้วยสตริงย่อยที่สอง หนึ่งสำหรับการแสดงผลหน้าเดียว และสำหรับคู่หน้าจอ แต่ละเลิกจ้าง โดยอักขระ '\n' กรอบใช้ "หน้า %u\nPages % u-%u\n" เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการรูปแบบอื่นสำหรับหมายเลขหน้า ระบุรูปแบบสายอักขระในการแทนที่ของCView::OnPreparePrintingของคุณ สมาชิกm_strPageDescเป็นตัวแปรที่สาธารณะชนิดCString?

ภาพรวม CPrintInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCView::OnPreparePrinting(&N)

Index