CPrintInfo::GetOffsetPage

UINT GetOffsetPage ( ) const;

ส่งกลับค่า

จำนวนหน้าก่อนหน้าหน้าแรกของ DocObject สินค้าถูกพิมพ์ในงานพิมพ์ DocObject รวม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อดึงออฟเซตเมื่อพิมพ์ DocObject หลายรายการจากไคลเอนต์ DocObject ค่านี้ถูกอ้างอิง โดยm_nOffsetPageสมาชิก หน้าแรกของเอกสารของคุณจะสามารถมีตัวเลขค่าm_nOffsetPage + 1 เมื่อพิมพ์ออกมาเป็นแบบ DocObject กับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้งานอยู่ สมาชิกm_nOffsetPageถูกต้องเท่านั้นถ้าค่าm_bDocObjectเป็นจริง?

ภาพรวม CPrintInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPrintInfo::m_nOffsetPage, CPrintInfo::m_bDocObject(&N)

Index