สมาชิกของคลาส CPictureHolder

ข้อมูลสมาชิก

m_pPict ตัวชี้ไปยังวัตถุรูปภาพ?

ก่อสร้าง

CPictureHolder โครงสร้างวัตถุCPictureHolder?

การดำเนินการ

GetDisplayString ดึงสายอักขระแสดงในเบราว์เซอร์ของคุณสมบัติที่บรรจุควบคุม?
CreateEmpty สร้างวัตถุว่างCPictureHolder?
CreateFromBitmap สร้างวัตถุCPictureHolderจากบิตแมป?
CreateFromMetafile สร้างวัตถุCPictureHolderจาก metafile?
CreateFromIcon สร้างวัตถุCPictureHolderจากไอคอน?
GetPictureDispatch ส่งกลับอินเทอร์เฟซการIDispatchของวัตถุCPictureHolder?
SetPictureDispatch ชุดอินเทอร์เฟซการIDispatchของวัตถุCPictureHolder?
GetType บอกว่า วัตถุCPictureHolderบิตแมป metafile หรือไอคอน?
สร้างภาพ แสดงรูปภาพ?

ภาพรวม CPictureHolder |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index