CPictureHolder::CPictureHolder

CPictureHolder ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCPictureHolder?

ภาพรวม CPictureHolder |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPictureHolder::CreateEmpty(&N)

Index